Domovina

12. Jun 2021 | Iz zakladnice | 0 komentarjev

Sveta si zemlja, ti blagoslovljéna si od Najvišjega, Kralja neba;
ti z mojih dedov krvjo napojéna, tebi vsa moja ljubezen velja.
Tebi živeti in zate umreti, draga Slovenija, srčno želim; ko ti še
lepih dni zarja zasveti, v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.
bl. Lojze Grozde


Kdor svojo domovino ljubi, ji iz srca vse želi, kar je zanjo dobrega in koristnega. Svojo domovinsko ljubezen tedaj tudi s tem skazujemo, da ji vse dobro in koristno iz srca želimo.
Ali ne bilo bi dosti vse vesele in žalostne prigodke svoje domovine v srcu čutiti in ji vse dobro in koristno iz srca želeti; dober deželan je tudi pripravljen z besedo in dejanjem v potrebi svoji domovini po svoji moči pomagati, in skrbi vse odvrniti in obvarovati, kar bi ji bilo škodljivega in nevarnega. Tudi s tem tedaj skažimo svojo domovinsko ljubezen, da radi in radovoljno vse storimo, kar srečo domovine poviša, in si prizadevajmo vso škodo od nje odvrniti.
Kaj je domovini res koristno ali škodljivo, kaj njeno srečo poviša ali pomanjša, to najbolje tisti razsoditi ve, kateri potrebe vse dežele pozna in za srečo vseh podložnih skrbi, in ta je deželni oblastnik, cesar. Deželni oblastnik da tedaj postave in povelja v spolnjevanje vsem podložnim in ukaže s tem vsakteremu, kaj da naj stori ali opusti, da se sreča domovini ohrani in poviša. Kdor tedaj svojo domovino ljubi, postave in povelja deželnega oblastnika rad, natanko in vselej spolnjuje.
bl. Anton Martin Slomšek

0 komentarjev

Kaj pa vi menite?

Pin It on Pinterest

Deli s prijatelji