Zdravje bolnikov

12. Feb 2021 | Iz zakladnice | 0 komentarjev

Pogosto se sprašujem, kaj bi se zgodilo s svetom, če nedolžni ne bi toliko trpeli.
Njihova nedolžnost in pravičnost je prijetna Bogu, in s tem, ko sprejemajo trpljenje, stalno posredujejo za nas.
sv. Mati Terezija


Živimo v času, ko se neradi srečujemo s človeško revščino. Trpeče zapirajo v velikanske hiše za bolne, za motene in ostarele, za povratnike in nepoboljšljive, za brodolomce, narkomane in nevrotike. Skupno trpljenje oblikuje ljudi in jih žlahtni. V bedi skupnost duhovno bogati. Zaprtost vase pa siromaši.
V našem času je veliko osamljenih iz zapuščenih. Izkustvo Boga je tesno povezano s prenašanjem bede. Mnogi hrepenijo po Bogu, četudi se njihov odgovor ne sliši. Za krščanstvo je bistvenega pomena iskanje zveze z Bogom Jezusa Kristusa v povezanosti z ljudmi. In ne samo z revnimi in pomoči potrebnimi, temveč zlasti z grešnimi.
Krščanska poklicanost je odprta za tujo bedo. Vrata niso in ne smejo biti zaklenjena, temveč le priprta. Rajši dopušča celo presenečenja, kakor da ne bi dovolila vstop gostu: tujemu trpljenju, skrbi in tesnobi, dvomu in tegobi. Ne misli na moč zavračanja, temveč na moč sprejemanja. Tako postaja življenje lepo in po vsebini bogato.
dr. Janez Jenko

0 komentarjev

Kaj pa vi menite?

Pin It on Pinterest

Deli s prijatelji