Kristjani na tem svetu

11. Jun 2018 | Nagovori | 0 komentarjev

Kristjanov namreč ne loči od drugih ljudi ne zemlja, ne jezik, ne običaji. Ne prebivajo v svojih mestih, ne govore drugačnega narečja in ne žive posebnega življenja. Tega nauka jim ni našlo kako umovanje in vrtanje zvedavih ljudi in se ne drže kakega človeškega nazora kakor nekateri. Prebivajo v grških in barbarskih mestih, kamor je koga zanesla usoda, vedejo se po običajih domačinov v obleki, hrani in drugem življenju, a vendar kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Živijo v svoji domovini, a so kakor priseljenci, imajo vse pravice, kakor meščani, a trpe vse kakor tujci; vsaka tujina jim je domovina, a vsaka domovina tujina. Ženijo se kakor vsi, rodijo otroke, a otrok ne zametujejo. Imajo skupno mizo, a ne postelje. V mesu živijo, a ne po mesu. Na zemlji bivajo, a v nebesih imajo svojo domačijo. Pokorni so danim postavam, a s svojim življenjem premagujejo postavo. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Prezirajo jih, a preziranje jim rodi slavo; obrekujejo jih, a njih pravičnost pride na dan; grde jih, a oni blagoslavljajo; sramote jih, a oni izkazujejo čast. Dobro delajo, a kaznujejo jih kot hudobneže; kazni se vesele, kot da vstajajo v novo življenje. Judje jih napadajo kot tujce, Grki jih preganjajo in njihovi sovražniki ne vedo povedati, zakaj jih sovražijo. Da na kratko povem: kar je v telesu duša, to so v svetu kristjani. Po vseh udih telesa je razsejana duša. Kristjani pa po mestih sveta. Duša prebiva v telesu, a ni od telesa; tudi kristjani prebivajo v svetu, a niso od sveta. Duša prebiva v telesu, a ni od telesa; tudi kristjani prebivajo v svetu, a niso od sveta. Nevidna duša je zaprta v vidnem telesu; tudi kristjane vidiš, da bivajo na svetu, a njihova vera ostane nevidna. Meso sovraži dušo in se bojuje z njo, čeprav ta mu ne dela nobene krivice, ker mu brani uživati slasti; tudi kristjane sovraži svet, čeprav mu ne delajo nikakršne krivice, ker nasprotujejo slastem. Duša ljubi meso, ki jo sovraži, in ude; tudi kristjani ljubijo tiste, ki jih sovražijo! Duša je zaprta v telesu, a ohranjuje telo; tudi kristjani so v svetu kakor v temnici, a oni ohranjajo svet. Neumrljiva duša prebiva v umrljivem šotoru; tudi kristjani prebivajo v minljivem domu, pričakujejo pa neminljivosti v nebesih. Če jih ne strežeš z jedjo in pijačo, postane duša krepkejša; tudi kristjanov je od dne do dne več, ko trpe kazni. Na tako pomembno mesto jih je postavil Bog; zato ne smejo pobegniti.
iz Pisma Diognetu (okrog leta 120 po Kristusu)

0 komentarjev

Kaj pa vi menite?

Pin It on Pinterest

Deli s prijatelji