Zahvala

27. Jul 2020 | Nagovori | 0 komentarjev

Drage sestre in dragi bratje, dober dan. Jezusu sem hvaležen, da me je pred dobrimi petimi leti poslal v ta prelepi kotiček Poljanske doline. Preko vas je v moje življenje vstopal Gospodar življenja. Ob vas sem rasel v spoznanjih, v vas sem odkrival brate in sestre, z vami sem hodil ob Jezusu, od vas sem se veliko naučil. Vsem skupaj in vsakemu posebej velika zahvala. Iskreno se opravičujem vsakemu, ki sem ga z besedami in dejanji prizadel. Prosim usmiljenja tiste, ki sem jih razočaral ali jim bil v breme. Iskreno sem vam hvaležen za potrpežljivo prenašanje mojega značaja, dejanj in odločitev.

Februarja lani ste bili skoraj prisiljeno potegnjeni v vrtinec razkritja spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem. Trudil sem se, da bi v obe Oselici prišlo čim manj novinarjev in da se moje delovanje na tem področju ne bi pomešalo z delovanjem v župniji. Klanjam se vsem, ki ste mi stali ob strani z molitvijo, besedo, poslušanjem in oporo.

Hvaležen sem članicam in članom Pastoralnega sveta obeh župnij za modro in strumno dojemanje stanja, v katerem smo se vsi znašli. To dokazuje, da so v vas spomin, zavest in načrt: s hvaležnostjo gledate na preteklost; trdno stojite v sedanjosti in pogumno zrete v prihodnost. Še naprej se trudite za edinost in trdno navezo med župnijama.

Posebno zahvalo izrekam vsem ostarelim bolnim in trpečim – razveseljevali ste me z modrostjo in pogumom; otrokom – hvaležen sem vam za nasmeh in iskren vzklik: »žuuuuuupniiiiiik!!!!«; mladim – za izzive in prijateljstvo; družinam – za lepoto rodovitnosti življenja; g. županu Milanu in predsednikoma Krajevnih skupnosti Stanetu in Mihu – za navdihujoče sodelovanje;  ter župnijskim sodelavkam in sodelavcem – za veselje Evangelija v vaših srcih.

Znamenje, ki izpostavlja položaj učenca in misijonarja Jezusa Kristusa je zmožnost uresničevanja Jezusove zapovedi ljubezni. To je Jezusovo naročilo: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Janezov Evangelij, 13. poglavje, 34. vrstica). To je ljubezen, ki se vedno znova, na nove načine, udejanja v zgodovini.

Polagam vas v varno zavetje Jezusovega prebodenega srca. Naj naj Vas varuje in blagoslavlja. Jezus! Hvala za vse; rad Vas imam!                Janez, vaš brat.

0 komentarjev

Kaj pa vi menite?

Pin It on Pinterest

Deli s prijatelji